Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004. Recognised iwi in the Māori Fisheries Act 2004

Population: Census 2013: 71,049

Rohe map for Ngāti Porou.

This rohe map represents the area over which Ngāti Porou exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Ngāti Porou and the Crown in the Deed of Settlement signed on 22 December 2010. Ngāti Porou Area of Interest from the Deed of Settlement [JPG, 349KB].

Mai Potikirua ki Te Toka a Taiau (from near Lottin Point to the mouth of the Turanganui River at Gisborne).


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Gisborne District Council
Territorial Authority
Gisborne District CouncilFor more information on marae and hapū visit the Ngāti Porou website.

Contact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

1 Potikirua ki Waiapu

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tamakoro Tutua (Paerauta) Te Poho o Tamakoro 226 Waione Road, Te Araroa
Ngāi Tāne Hinepare Te Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
  Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Ngāti Hokopū Hinepare Te Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
  Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Ngāti Kahu Punaruku Te Pikitanga 4813 SH35, Hicks Bay
Ngāti Nua Hinepare Te Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
  Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Ngāti Putaanga Kaiwaka Te Kapenga 15 Poroporo Road, Tikitiki
  Putaanga Putaanga 1945-1973 SH35, Tikitiki
Ngāti Tuere Hinemaurea ki Wharekāhika Tūwhakairiora 43 Marae Road, Hicks Bay
  Hinerupe Hinerupe Cnr. Paikea Street and Koao Street, Te Araroa
  Tutua (Paerauta) Te Poho o Tamakoro 226 Waione Road, Te Araroa
Te Whānau a Hinepare Hinepare Te Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Hinerupe Awatere Te Aotaihi 3621 Te Araroa Road, Te Araroa
  Hinerupe Hinerupe Cnr. Paikea Street and Koao Street, Te Araroa
  Hurae Hurae 346 Kopuapounamu Road, Te Araroa
  Kaiwaka Te Kapenga 15 Poroporo Road, Tikitiki
  Rāhui Rongomaianiwaniwa 1900 SH35, North Tikitiki
Te Whānau a Hunaara Matahī o Te Tau Matahī o Te Tau 958 Te Araroa-East Cape Road, Horoera
  Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Karuwai Hinerupe Hinerupe Cnr. Paikea Street and Koao Street, Te Araroa
  Karuwai Te Rehu o Karuwai 447B Maraehara Road, Tikitiki
  Waiomatatini Porourangi 1212-1614 Waiomatatini Road, Ruatōria
Te Whānau a Rākaimataura Rāhui Rongomaianiwaniwa 1900 SH35, North Tikitiki
Te Whānau a Rerewa Hinepare Te Tairawhiti 520 Rangitukia Road, Rangitukia
  Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Takimoana Ōhinewaiapu Ohinewaiapu 750 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Tapaeururangi Pōtaka Te Ēhutu / Te Pae o Ngā Pakanga 7157 SH35, Pōtaka
Te Whānau a Tapuhi Taumata o Tapuhi Te Ao Kairau 325 Rangitukia Road, Rangitukia
Te Whānau a Te Aotakī Hinemaurea ki Wharekāhika Tūwhakairiora 43 Marae Road, Hicks Bay
Te Whānau a Te Uruahi Tinatoka Te Poho o Tinatoka 843 SH35, Tikitiki
Te Whanau a Tinatoka Tinatoka Te Poho o Tinatoka 843 SH35, Tikitiki
Te Whānau a Tuwhakairiora Hinemaurea ki Wharekāhika Tūwhakairiora 43 Marae Road, Hicks Bay
  Hinerupe Hinerupe Cnr. Paikea Street and Koao Street, Te Araroa

2 Waiapu ki Tawhiti

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Taharora Taharora Taharora 603 Kopuaroa Road, Waipiro Bay
Ngāi Tangihaere Kariaka Ngāti Porou 7242 SH35, Ruatōria
  Ruataupare Ruataupare 853 Tūpāroa Road, Ruatōria
  Whareponga Materoa 1268 Whareponga Road, Ruatōria
Ngāti Horowai Te Horo Rākaitemania 43 Awanui Road, Port Awanui
Ngāti Rangi Reporua Tū Auau 634 Reporua Road, Ruatōria
Ngāti Uepōhatu Mangahanea Hinetapora 227 Tuparoa Road, Ruatōria
  Uepōhatu Uepōhatu Whakarua Park Road, Ruatōria
  Umuariki Umuariki 787 Tūpāroa Road, Tūpāroa
Te Aitanga a Mate Hiruhārama Kapohanga a Rangi 85 Hiruhārama Road, Hiruhārama
  Penu Rongo i te Kai 6434 SH35, Makarika
  Rongohaere Rongohaere 29 Makarika Road, Ruatōria
  Whareponga Materoa 1268 Whareponga Road, Ruatōria
Te Aowera Hiruhārama Kapohanga a Rangi 85 Hiruhārama Road, Hiruhārama
  Te Aowera Te Poho o Te Aowera 235 Puhunga Road, Ruatōria
Te Whānau a Hineauta Tīkapa Pōkai 330 Te Horo-Tikapa Road, Tikapa
Te Whānau a Hinekehu Kariaka Ngāti Porou 7242 SH35, Ruatōria
  Rauru Rauru Nui a Toi 32 Harrison Road, Ruatōria
Te Whānau a Hinetapora Mangahanea Hinetapora 227 Tuparoa Road, Ruatōria
  Te Heapera Te Poho o Mangarua 264 Tapuaeroa Road, Ruatōria
Te Whānau a Iritekura Iritekura Iritekura Marae Road, Waipiro Bay
Te Whānau a Mahaki Te Horo Rākaitemania 43 Awanui Road, Port Awanui
Te Whānau a Pōkai Tīkapa Pōkai 330 Te Horo-Tikapa Road, Tikapa
Te Whānau a Rākaihoea Kākāriki Rākaihoea 1088 Waiomatatini Road, Waiomatatini
Te Whānau a Rākairoa Kie Kie Hau 116 Te Kiekie Road, Waipiro Bay
  Rongohaere Rongohaere 29 Makarika Road, Ruatōria
Te Whānau a Te Haemata Kie Kie Hau 116 Te Kiekie Road, Waipiro Bay
Te Whānau a Umuariki Umuariki Umuariki 787 Tūpāroa Road, Tūpāroa
Te Whānau a Uruhonea Te Horo Rākaitemania 43 Awanui Road, Port Awanui

3 Tawhiti ki Rototahe

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tutekohi Hauiti Ruakapanga 29 Hauiti Road, Tolaga Bay
Ngāti Hau Hinetamatea (Anaura) Hinetamatea 53 Lockwood (Anaura) Road, Tokomaru Bay
Ngāti Ira Ōkurī Ōkurī Mangahauini Valley Road, Tolaga Bay
  Tuatini Huiwhenua 19 Waitangi Street, Tokomaru Bay
Ngāti Kahukuranui Hauiti Ruakapanga 29 Hauiti Road, Tolaga Bay
  Hinemaurea ki Mangatuna Hinemaurea 15 Mangatuna Road, Tolaga Bay
  Ōkurī Ōkurī Mangahauini Valley Road, Tolaga Bay
Ngāti Patu Whare Te Rawheoro Te Rawheoro 38 Tauwhareparae Road, Tolaga Bay
Ngāti Wakarara Hinetamatea (Anaura) Hinetamatea 53 Lockwood (Anaura) Road, Tokomaru Bay
Te Aitanga a Hauiti Hauiti Ruakapanga 29 Hauiti Road, Tolaga Bay
  Te Rawheoro Te Rawheoro 38 Tauwhareparae Road, Tolaga Bay
Te Whānau a Ruataupare ki Tokomaru Pakirikiri Te Hono ki Rarotonga 29 Beach Road, Tokomaru Bay
  Tuatini Huiwhenua 19 Waitangi Street, Tokomaru Bay
  Waiparapara Te Poho o Te Tikanga 15 Pewhairangi Street, Tokomaru Bay
Te Whānau a Te Aotawarirangi Te Ariuru Te Poho o Te Aotawarirangi 5 Waima Road, Tokomaru Bay
Te Whānau a Te Rangipureora Puketawai Te Amowhiu 24-40 Kaiaua Road, Tolaga Bay

4 Rototahe ki Te Toka a Taiau

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāti Konohi Te Poho o Rawiri Te Poho o Rawiri 24 Ranfurly Street, Kaitī
  Whāngārā Whitirēia / Waho Te Rangi 368 Pā Road, Whāngārā
Ngāti Oneone Te Poho o Rawiri Te Poho o Rawiri 24 Ranfurly Street, Kaitī


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Te Rūnanganui o Ngāti Porou Trust

Last updated: 5/04/2022


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Ngati Porou Claims Settlement Act 2012 ].

Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004. Mandated iwi organisation in the Māori Fisheries Act 2004.

Resource Management Act consultation. Represents Ngāti Porou as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Tūhono organisation. Tūhono organisation.

Legal entity: Common Law Trust

Governance structure: Two representatives from each of seven rohenga tipuna.

Chairperson: Selwyn Parata

CEO/GM: George Reedy

Board Secretary: Albie McFarlane

Postal Address:
PO Box 394,
Gisborne 4010.

Physical Address:
75 Huxley Road,
Gisborne.

Phone: 0800 833 502

Mobile: 027 675 1653

Email: amcfarlane@tronp.org.nz

Website: https://ngatiporou.com/