A group of iwi/hapū who have joined together for Treaty of Waitangi settlement negotiations.

Population: 11,646 (does not include any of 18,285 "Ngāti Kahungunu region unspecified")

Rohe map for Heretaunga Tamatea.

This rohe map represents the area over which Heretaunga Tamatea exercises kaitiakitanga for the purposes of the Resource Management Act 1991 and is based on the Area of Interest agreed between Heretaunga Tamatea and the Crown in the Deed of Settlement signed on 26 September 2015. Heretaunga Tamatea Area of Interest from the Deed of Settlement [JPG, 558KB].


This rohe extends into the regions or districts of these local authorities:

Regional Council
Hawke's Bay Regional Council
Territorial Authority
Hastings District Council
Napier City Council
Central Hawke's Bay District CouncilContact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngai Tahu ki Takapau Rakautātahi Te Poho o Te Whatuiapiti Snee Road, Takapau Plains
  Rongo o Tahu No wharenui Paulsens Stock Road, Takapau
Ngai Te Ao Not yet identified
Ngāi Te Hauapu Not yet identified
Ngāi Te Hurihanga-i-te-rangi Not yet identified
Ngai Te Kikiri o Te Rangi Rakautātahi Te Poho o Te Whatuiapiti Snee Road, Takapau Plains
Ngai Te Ōatua Pourerere No wharenui Pourerere Road, Pourerere
Ngai Te Rangikoianake Kahurānaki Kahurānaki 1862 SH 2, Te Hauke
Ngai Te Ūpokoiri Omāhu Kahukuranui 1857 SH 50, Fernhill
  Rūnanga Te Aroha 559 Taihape Road, Pukehamoamoa
  Te Āwhina Currently demolished Taihape Road, Fernhill
Ngai Toroiwaho Mataweka Nohomaiterangi 194 Tapairu Road, Waipawa
  Rakautātahi Te Poho o Te Whatuiapiti Snee Road, Takapau Plains
Ngāti Hāwea Matahiwi Te Matau a Māui 376 Lawn Road, Clive
  Ruahāpia Karaitiana Takamoana Ruahapia Road, Hastings
  Waipatu Heretaunga 71 SH2, Hastings
Ngati Hikatoa Waimārama Taupunga Taupunga Road, Waimārama
Ngati Hinemanu Omāhu Kahukuranui 1857 SH 50, Fernhill
  Rūnanga Te Aroha 559 Taihape Road, Pukehamoamoa
  Te Āwhina Currently demolished Taihape Road, Fernhill
Ngāti Hinemoa Waipatu Heretaunga 71 SH2, Hastings
Ngati Hinetewai Rongomaraeroa Te Poho o Kahungunu Pā Road, Pōrangahau
Ngāti Honomōkai Omāhu Kahukuranui 1857 SH 50, Fernhill
Ngati Hōri Waipatu Heretaunga 71 SH2, Hastings
Ngāti Hōtoa Taraia Taraia Old Main Road, Paki Paki
Ngati Kautere Matahiwi Te Matau a Māui 376 Lawn Road, Clive
Ngati Kere Rongomaraeroa Te Poho o Kahungunu Pā Road, Pōrangahau
Ngāti Kotahi Not yet identified
Ngati Kurukuru Waimārama Taupunga Taupunga Road, Waimārama
Ngati Mahuika Rūnanga Te Aroha 559 Taihape Road, Pukehamoamoa
  Te Āwhina Currently demolished Taihape Road, Fernhill
Ngati Manuhiri Rongomaraeroa Te Poho o Kahungunu Pā Road, Pōrangahau
Ngati Mārau o Kahungunu Tapairu Te Rangitahi / Te Whaea o te Katoa 15 Marae Street, Waipawa
Ngati Mihiroa Mihiroa Mihiroa 384 Paki Paki Road, Paki Paki
Ngati Ngarengare Houngarea Houngarea Miriama Road, Paki Paki
Ngāti Papatuamāro Houngarea Houngarea Miriama Road, Paki Paki
Ngāti Pīhere Rongomaraeroa Te Poho o Kahungunu Pā Road, Pōrangahau
Ngāti Pōporo Korongatā Nukanoa Maraekakaho Road, Bridge Pa
  Mangaroa Hikawera II Raukawa Road, Bridge Pa
Ngati Pukututu Pukehou Keke Haunga 2539 SH 2, Pukehou
Ngati Rahunga Mangaroa Hikawera II Raukawa Road, Bridge Pa
Ngāti Takaora Not yet identified
Ngāti Tamatea Rongomaraeroa Te Poho o Kahungunu Pā Road, Pōrangahau
Ngāti Tamaterā Houngarea Houngarea Miriama Road, Paki Paki
Ngati Te Rangitekahutia Rakautātahi Te Poho o Te Whatuiapiti Snee Road, Takapau Plains
Ngati Te Rehunga Houngarea Houngarea Miriama Road, Paki Paki
Ngāti Toaharapaki Kohupātiki Tanenuiarangi 73 Kohupātiki Road, Clive
Ngāti Tukuaterangi Not yet identified
Ngati Urakiterangi Waimārama Taupunga Taupunga Road, Waimārama
Ngati Whakaiti Waimārama Taupunga Taupunga Road, Waimārama
Ngāti Whatuiāpiti Kahurānaki Kahurānaki 1862 SH 2, Te Hauke
  Korongatā Nukanoa Maraekakaho Road, Bridge Pa
  Mataweka Nohomaiterangi 194 Tapairu Road, Waipawa
  Pukehou Keke Haunga 2539 SH 2, Pukehou
  Te Whatuiāpiti Te Whatuiapiti 1080 Te Aute Trust Road, Poukawa
Rangitotohu Rakautātahi Te Poho o Te Whatuiapiti Snee Road, Takapau Plains


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Heretaunga Tamatea Settlement Trust

Last updated: 27/02/2020


Post-Treaty settlement governance entity. Post-Treaty settlement governance entity [ Heretaunga Tamatea Claims Settlement Act 2018 ].

Resource Management Act consultation. Represents Heretaunga Tamatea as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Legal entity: Private Trust

Chairperson: Liz Graham

CEO: Liz Munroe

Operations Manager: Meihana Watson

RMA Contact: Joella Brown

Postal Address:
PO Box 2192,
Stortford Lodge,
Hastings 4156.

Physical Address:
960 Ōmahu Road,
Hastings.

Phone: 06 876 6506

Email: office@heretaungatamatea.iwi.nz

Website: http://www.heretaungatamatea.iwi.nz/