JUMP TO MAIN CONTENT
Rohe mini-map for Ngāti Rangi. Hauāuru

Ngāti Rangi

Ngāti Rangi commercial fisheries settlement interests lie with Te Atihaunui a Pāpārangi as part of the Whanganui Confederation

Population: About 2,000 registered members.

Rohe map for Ngāti Rangi.

See adjacent rohe map.

Iwi rohe interest in local authority regions and districts

This rohe of Ngāti Rangi extends into the regions or districts of the following local authorities.

Regional Council

Horizons Regional Council (Manawatu-Wanganui)

Territorial Authority

Ruapehu District Council
Whanganui District CouncilContact information for hapū and marae may be provided by the Representative Organisation at their discretion.

Hapū

Marae

Wharenui

Location

Ngāi Tuhi Ariki Tuhi Ariki No wharenui Oruakura Junction, Raetihi
Ngāti Hīoi Tirohia No wharenui Tukaki Road, Karioi
Ngāti Parenga Kuratahi Te Karere Ruanui Road, Taihape
Ngāti Patutokotoko Waitahupārae No wharenui Ruatītī Valley
Ngāti Rangihaereroa Tirorangi Rangiteauria 742 Whangaehu Valley Road, Tangiwai
Ngāti Rangi-ki-tai Te Ao Hou Te Puawaitanga Somme Parade, Aramoho
Ngāti Rangiteauria Tirorangi Rangiteauria 742 Whangaehu Valley Road, Tangiwai
Ngāti Rangituhia Kuratahi Te Karere Ruanui Road, Taihape
  Raketapauma Rangituhia Maukuku Road, Taihape
Ngāti Tamakana Mangamingi Tamakana 350 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi
Ngāti Tongaiti Ngā Mōkai Whakarongo Oruakukuru Road, Karioi, Ohākune
  Tirorangi Rangiteauria 742 Whangaehu Valley Road, Tangiwai
Ngāti Tui-o-Nuku Maungārongo Tikaraina Ringapoto / Ko Te Kingi o Te Maungārongo Burns Street, Ohākune
Ngāti Tupoho Te Ao Hou Te Puawaitanga Somme Parade, Aramoho
Ngāti Uenuku Mākaranui No wharenui 350 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi
  Mo te Katoa Motekatoa Valley Road, Raetihi
  Raetihi Ko te Whakaarotahi ki te Whakapono 49 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi
Ngāti Uenukumanawawiri Marangai No wharepuni Marangai, Raetihi
  Raetihi Ko te Whakaarotahi ki te Whakapono 49 Raetihi - Ohākune Road, Raetihi


Iwi Representative Organisations

1 Iwi Representative Organisation:


Ngāti Rangi Trust

Last updated: 15/08/2016


Mandate recognised by the Crown for Treaty of Waitangi settlement negotiations. Mandate recognised by the Crown for Treaty of Waitangi settlement negotiations.

Resource Management Act consultation. Represents Ngāti Rangi as an "iwi authority" for the purposes of the Resource Management Act 1991.

Legal entity: Trust

Governance structure: One representative from each of fifteen marae.

Chairperson: Shar Amner

Deputy Chair: Korty Wilson

Pou Arahi / General Manager: Kemp Dryden

RMA Contact: Hollei Gabrielsen Ph: 021 033 4922 Email: hollei@ngatirangi.com

Postal Address:
FREEPOST, PO Box 195,
Ohākune 4660.

Physical Address:
1 Mountain Road,
Ohākune Junction,
Ohākune.

Phone: 06 385 9500 / 0800 672 644

Email: office@ngatirangi.com

Website: http://ngatirangi.com