Hauāuru mapNgāti Tama. Ngāti Mutunga. Te Atiawa (Taranaki). Taranaki. Ngāti Maru (Taranaki). Ngāruahine. Ngāti Ruanui. Ngā Rauru Kītahi. Whanganui Iwi / Te Atihaunui a Pāpārangi. Ngāti Rangi. Ngāti Hauiti. Ngāti Apa.

The areas depicted on this Map are indicative only for the purposes of navigating this website.

The groups listed here are;

  • Iwi recognised by the Crown in the Māori Fisheries Act 2004
  • Any other iwi/hapū groups that have been formally recognised by the Crown for historic Treaty settlement purposes
  • Most of these recognised iwi/hapū are represented by an Iwi authority for the purposes of the Resource Management Act 1991 (RMA)
         Ngāti Tama
         Ngāti Mutunga
         Te Atiawa (Taranaki)
         Taranaki
         Ngāti Maru (Taranaki)
         Ngāruahine
         Ngāti Ruanui
         Ngā Rauru Kītahi
         Whanganui Iwi / Te Atihaunui a Pāpārangi
         Ngāti Hāua (Upper Whanganui)
         Te Korowai o Wainuiārua (Central Whanganui)
         Whanganui Land Settlement (Lower Whanganui)
         Ngāti Rangi
         Mōkai Pātea Nui Tonu
         Ngāti Hauiti
         Ngāti Apa

The groups listed here are;

  • Other iwi authorities for the purposes of the Resource Management Act 1991 that have not been formally recognised by the New Zealand Government on the same basis as the representative organisations of the iwi/hapū listed above
Other Iwi Authorities